koeltechniek en airconditioning B.V.

Privacy Policy

B & S koeltechniek en airconditioning B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
B & S koeltechniek en airconditioning B.V.
De Padweie 21
4353 RW Serooskerke
email: contactformulier
www: https://www.bs-koeltechniek.nl

Persoonsgegevens

B & S koeltechniek en airconditioning B.V. verwerkt geen persoonsgegevens omdat het op onze site niet mogelijk is u te registreren.

Ook gebruiken we geen social media plugins.

Contactformulier

Op www.bs-koeltechniek.nl  kunt u contact met ons opnemen via een contactformulier. De gegevens welke worden ingevuld worden niet opgeslagen in een database.
Zodra het contactformulier is ingevuld en u klikt op de knop verzenden wordt er een mail gestuurd naar ons e-mailadres
De gegevens zijn enkel beschikbaar in het e-mailprogramma en zullen enkel gebruikt worden om uw vraag te beantwoorden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

B & S koeltechniek en airconditioning B.V.  gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

B & S koeltechniek en airconditioning B.V. neemt de bescherming van deze website serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulieractformulier.

B & S koeltechniek en airconditioning B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacybeleid

B & S koeltechniek en airconditioning B.V.  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid voor het gebruik van deze website te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. U kunt dit privacy beleid zelf opslaan of raadpleeg deze pagina.

Disclaimer

De inhoud van www.bs-koeltechniek.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel B & S koeltechniek en airconditioning B.V. tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekken wij expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Contact

B & S koeltechniek en airconditioning B.V.
De Padweie 21
4353 RW Serooskerke

Telefoonnummer : 0118-591489
KvK-nummer : 22049370

Klik hier voor de privacy policy.